package package package package package package package package package package package package package package package package package package package package

Osnovne karakteristike:

  • biorazgradiv (nije štetan za okolinu prilikom razgradnje)
  • kristalno proziran (onogućava bolju vidljivost sadržaja)
  • otporan na masti
  • podnosi temperature od -60C do +90C
package package package package package package package package package package package package package package package package package package package package package package package package