Elektronska laboratorijska vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model KERN 572-45
O proizvodu Službena oznaka: samo za proizvodni proces.
Isporuka sa kalibracionim tegom.
Mogućnost spoljašnjeg doterivanja tačnosti vage.
Mogućnost povezivanja sa računarom RS-232
Veličina tasa 160 x 200 mm
Kapacitet merenja Maksimalno merenje: 10.100 g - podeok, greška e=d=0.1 g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Elektronska laboratorijska vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model KERN 770-14
O proizvodu Funkcije: tara, brojačica, receptura, RS232.
Radna temperatura: +10ºC do 30ºC
Težina vage: 6 kg
Automatska kalibracija pomoću ugrađenog tega nakon promene temperature > 3ºC, radnog mesta ili svaka 24 sata!
Ima tipsko odobrenje od "Zavoda za mere i dragocene metale" Beograd, sa oznakom M-1-19
Vaga se isporučuje baždarena.
Platforma Ø 75 mm
Merni opseg 220 g - podeljak d = 0,0001 g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Elektronska laboratorijska vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model KERN 440-45-N
O proizvodu Službena oznaka: M-2-46
Funkcije: tara, brojačica, RS232
Napajanje: strujno, baterijsko.
Paket obuhvata: vagu, baterije, adapter za struju i teg za kalibraciju.
Veličina tasa 130 x 130 mm
Kapacitet merenja Maksimalno merenje: 1000 g - podeljak tačnosti d=0.1 g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Elektronska laboratorijska vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model KERN EW 3000-2M
O proizvodu Službena oznaka: M-2-60.
Isporuka sa kalibracionim tegom.
Mogućnost spoljašnjeg doterivanja vage.
Veličina tasa Ø140mm
Kapacitet merenja Maksimalno merenje: 3000 g - podeljak greška e=d= 0.01g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Precizna vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model THB 600
Displej LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Kapacitet merenja Kapacitet: 600gr - podeljak 0.01 g
O proizvodu Mogućnost povezivanja eksternog displeja.
RS232 priključak za vezu sa računarom.
Dodatne funkcije:
Brojanje komada
Određivanje gustine
Procentualno merenje
Funkcija sumiranja
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Precizna vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model PS/C1 i PS/C2
Displej LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Veličina tasa 128 x 128 mm
Kapacitet merenja 210 g, 510 g, 600g - podeljak 0,001 g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Precizna vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model WLC/A2
Displej LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Veličina tasa 195 x 195 mm
Kapacitet merenja 3/6 kg, 6/12 kg - podeljak: 0.05/0.1 g i 0.1/0.2 g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja

Precizna vaga

scale

1

godina
garancije

Na stanju
Dostupno u prodavnici
Informacije o proizvodu Laboratorijska vaga
Model WLC/K
Displej LCD displej sa pozadinskim osvetljenjem
Veličina tasa 290 x 360 mm i 400 x 500 mm
Kapacitet merenja 6/12 kg, 12/30 kg, 30/60 kg, 60/120 kg - podeljak: 0.1/0.2 g, 0.2/0.5 g, 0.5/1 g, 1/2 g
Zemlja proizvodnje Južna Koreja